Een Vlindervriendelijke Tuin

door Nathalie Nauta

Vlinderweetjes

 • De meeste vlinders hebben nectar (dus bloemen!) nodig om te kunnen overleven. In nectar zit veel energie die vlinders nodig hebben om te kunnen vliegen en eitjes leggen.
Oranjetipje op pinksterbloem
Oranjetipje op pinksterbloem
 • Top 10 nectarplanten voor in de tuin: (bron: De Vlinderstichting)
  1. Winterheide
  2. Sneeuwbal / Viburnum
  3. Judaspenning (Damastbloem is een prima alternatief)
  4. Lavendel
  5. Vlinderstruik
  6. IJzerhard
  7. Koninginnenkruid
  8. Hemelsleutel
  9. Herfstaster
  10. Klimop
 • Er zijn ook vlinders, zoals de atalanta en gehakkelde aurelia, die (ook) graag rottend fruit eten. Zet eens een schaal met appel, banaan, peer, kiwi en/of pruim in je tuin, ze zullen ervan smullen!
Gehakkelde aurelia op kiwi
Gehakkelde aurelia op kiwi
 • Er zijn zelfs vlinders, zoals de grote weerschijnvlinder en de bosparelmoervlinder, die (ook) van zweet/vocht houden. Deze vlinders gaan graag op je (bezwete) arm, slib/bagger of uitwerpselen van andere dieren zitten. Daar halen ze mineralen uit.
Grote weerschijnvlinder
Grote weerschijnvlinder neemt mineralen op
 • Sommige nachtvlinders, zoals de heidewortelboorder en de nachtpauwoog, hebben geen (ontwikkelde) roltong en kunnen dus niet eten. Zij hebben als rups zoveel gegeten dat ze voldoende reserves hebben om (enkele dagen) te kunnen leven.
 • Rupsen zijn erg kieskeurig. Vaak lusten ze maar één soort plant! De meeste vlinders leggen hun eitjes dan ook op planten die later door de rups gegeten zullen worden (de waardplant(en) van de vlinder).
 • Nuttige waardplanten voor in de tuin:
  • Grote brandnetel (!): dagpauwoog, kleine vos, gehakkelde aurelia, landkaartje, distelvlinder, atalanta
  • Vuilboom (!): boomblauwtje, citroenvlinder
  • Damastbloem: klein koolwitje, klein geaderd witje, oranjetipje
  • Pinksterbloem: oranjetipje, klein geaderd witje
  • Klimop: boomblauwtje
  • Vlinderstruik: boomblauwtje
  • Hulst: boomblauwtje
  • Koolsoorten (o.a. broccoli, spitskool, bloemkool, Chinese kool): groot koolwitje, klein koolwitje
 • Een vlinder heeft 6 poten (net als alle andere insecten). Sommige vlinders, zoals de dagpauwoog en distelvlinder, lijken slechts 4 poten te hebben, maar dat komt doordat de voorste 2 (poets)poten heel klein zijn.
Distelvlinder lijkt slechts 4 poten te hebben
Distelvlinder lijkt slechts 4 poten te hebben
 • Er leven in Nederland bijna 2500 verschillende soorten vlinders: bijna 60 dagvlinders (53 standvlinders), ruim 1000 (macro)nachtvlinders en ongeveer 1400 microvlinders. Dagvlinders vliegen overdag en de meeste nachtvlinders vliegen ’s nachts. De zogenaamde dagactieve nachtvlinders vliegen (ook) overdag. Voorbeelden zijn de kolibrievlinder, de sint-jansvlinder, de sint-jacobsvlinder, de zuringspanner, de bruine daguil, de gamma-uil, de huismoeder en de zilverstreep.
 • De koninginnenpage is de grootste dagvlinder van Nederland (spanwijdte tot 10 cm).
Vlinder koninginnenpage
Koninginnenpage
 • De nachtpauwoog is de grootste nachtvlinder van Nederland (spanwijdte tot 15 cm).
Nachtpauwoog
Nachtpauwoog
 • Welke dagvlinders kun je verwachten in je tuin?

Via de jaarlijks georganiseerde landelijke tuinvlindertelling is een Tuinvlinder Top 25 samengesteld.

Maand:Te verwachten dagvlindersoorten:
FebCitroenvlinder, kleine vos
MrtCitroenvlinder, kleine vos, dagpauwoog, gehakkelde aurelia, boomblauwtje, bont zandoogje
AprCitroenvlinder, kleine vos, dagpauwoog, gehakkelde aurelia, boomblauwtje, bont zandoogje, distelvlinder, groot koolwitje, klein koolwitje, klein geaderd witje, landkaartje, oranjetipje, atalanta, kleine vuurvlinder, koninginnenpage
Mei
Citroenvlinder, kleine vos, dagpauwoog, gehakkelde aurelia, boomblauwtje, bont zandoogje, distelvlinder, groot koolwitje, klein koolwitje, klein geaderd witje, landkaartje, oranjetipje, atalanta, kleine vuurvlinder, koninginnenpage, icarusblauwtje
JunCitroenvlinder, kleine vos, dagpauwoog, gehakkelde aurelia, boomblauwtje, bont zandoogje, distelvlinder, groot koolwitje, klein koolwitje, klein geaderd witje, landkaartje, atalanta, kleine vuurvlinder, koninginnenpage, icarusblauwtje, bruin zandoogje, koevinkje, groot dikkopje
JulCitroenvlinder, kleine vos, dagpauwoog, gehakkelde aurelia, boomblauwtje, bont zandoogje, distelvlinder, groot koolwitje, klein koolwitje, klein geaderd witje, landkaartje, atalanta, kleine vuurvlinder, koninginnenpage, icarusblauwtje, bruin zandoogje, koevinkje, groot dikkopje, eikenpage
AugCitroenvlinder, kleine vos, dagpauwoog, gehakkelde aurelia, boomblauwtje, bont zandoogje, distelvlinder, groot koolwitje, klein koolwitje, klein geaderd witje, landkaartje, atalanta, kleine vuurvlinder, koninginnenpage, icarusblauwtje, bruin zandoogje, koevinkje, groot dikkopje, eikenpage
SepCitroenvlinder, kleine vos, dagpauwoog, gehakkelde aurelia, boomblauwtje, bont zandoogje, distelvlinder, groot koolwitje, klein koolwitje, landkaartje, atalanta, kleine vuurvlinder, koninginnenpage, icarusblauwtje
OktCitroenvlinder, kleine vos, dagpauwoog, gehakkelde aurelia, boomblauwtje, bont zandoogje, distelvlinder, klein koolwitje, atalanta, kleine vuurvlinder, icarusblauwtje

Dit is uiteraard slechts een indicatie. Weersomstandigheden kunnen invloed hebben op het vlieggedrag van vlinders. Daarnaast s het mogelijk dat je ook andere (zelfs zeldzame) soorten dagvlinders in je tuin treft. Tevens zijn er regionale verschillen mogelijk.Maak je website op WordPress.com
Aan de slag