Een Vlindervriendelijke Tuin

door Nathalie Nauta

Libellenweetjes

Naast dat we de tuin vlindervriendelijk maken, is het ook belangrijk om andere dieren een plekje te geven, zoals libellen. Een prettig voordeel van libellen in de tuin is dat ze het aantal muggen binnen de perken houden 😉 Vaak komen libellen niet alleen om wat te eten. Als je een (kleine) vijver aanlegt, zullen libellen zich ook voortplanten in de tuin. Zelfs een speciekuip werkt al!

 • Rol van libellen in de natuur: libellen hebben nut in de voedselketen. Het zijn rovers en dus dragen ze bij aan het onder controle houden van de aantallen kleine insecten. Libellen worden zelf weer gegeten door vogels, vissen, kikkers, salamanders, hagedissen, (spits)muizen, wespen, mieren, andere libellen, spinnen, etc. Daarnaast kunnen libellen worden gezien als graadmeters voor de kwaliteit van waterrijke natuurgebieden. Het vóórkomen van veel verschillende libellensoorten duidt op veel variatie in water- en oevervegetatie, een goede waterkwaliteit en goed beheer. Andersom kan het ontbreken van bepaalde libellensoorten helpen bij het opstellen van doelen voor natuurbeheer.
 • 64 libellen planten zich momenteel voort in Nederland
 • De libellen (Odonata) bestaan uit juffers en echte libellen:

Juffers zijn slanke en meestal kleine libellen die rustig vliegen. Hun voor- en achtervleugels hebben dezelfde vorm. Het lantaarntje, de azuurwaterjuffer en de vuurjuffer komen veel in tuinen voor.

Vuurjuffer
Juffer: vuurjuffer

Echte libellen zien er veel robuuster uit. Het zijn vaak goede en snelle vliegers. De achtervleugel is breder dan de voorvleugel. De blauwe glazenmaker en de platbuik zijn voorbeelden die bij tuinvijvers gezien worden.

Platbuik
Echte libel: platbuik
 • Libellen kunnen niet steken of bijten! Dit is een hardnekkig fabeltje.
 • De gewone bronlibel is de grootste libel van Nederland (8.5 cm lang); de grote keizerlibel is een goede tweede (8.4 cm lang)
Gewone bronlilbel
Gewone bronlilbel
Grote keizerlibel
Grote keizerlibel
 • De zwarte heidelibel is de kleinste echte libel van Nederland (2.9-3.4 cm lang)
Zwarte heidelibel
Zwarte heidelibel
 • De tengere grasjuffer is de kleinste libel van Nederland (2.6-3.1 cm lang)
Tengere grasjuffer
Tengere grasjuffer
 • Libellen eten allerlei kleine en meestal vliegende insecten: muggen, vliegjes, motjes, etc. Soms vangen ze ook grotere insecten, zoals vlinders en elkaar.
Beekrombout eet nachtvlinder
Beekrombout eet nachtvlinder
 • Libellenlarven eten onder water allerlei waterbeestjes die kleiner zijn dan zijzelf. Dit varieert van watervlooien tot kleine visjes.
 • Libellenlarven leven 1 of enkele jaren onder water, voordat ze een vliegende libel worden. Afhankelijk van de soort en de weersomstandigheden worden libellen slechts enkele weken tot enkele maanden oud. De meeste libellen sterven enkele dagen na de voortplanting.
Larve van een beekrombout
Volwassen larve van een beekrombout
 • Welke libellen kun je in je tuin(vijver) verwachten?
  • gewone pantserjuffer
  • houtpantserjuffer
  • lantaarntje
  • azuurwaterjuffer
  • variabele waterjuffer
  • vuurjuffer
  • kleine roodoogjuffer
  • blauwe glazenmaker
  • platbuik
  • viervlek
  • bloedrode heidelibel
  • bruinrode heidelibel
  • steenrode heidelibel
  • paardenbijter


Maak je website op WordPress.com
Aan de slag