Normaal gesproken valt de eerste voorjaarsvlinderpiek in de loop van maart. De hele winter door kun je echter dagvlinders zien vliegen. Als de zon schijnt in de winter, zijn de hier overwinterende vlinders de eersten die je kunt zien rondvliegen. Echter….. zachte winters zijn meestal funest voor ze (vooral voor kleine vos en dagpauwoog), omdat ze te vaak actief moeten worden en daardoor het voorjaar niet halen.

Citroenvlinder
Door de tuin fladderende citroenvlinder

Vlinders zijn koudbloedige dieren en hebben warmte nodig. Dagvlinders worden pas actief wanneer hun lichaamstemperatuur minimaal 20 graden is. Heb je een overwinterende vlinder in je schuur of garage? Bij de eerste zonnestralen warmt het daar al snel op en zal zo’n vlinder actief worden. Zet dus bij warme, zonnige dagen een raam of deur open, zodat ze naar buiten kunnen, op zoek naar nectar.

Opwarmende dagpauwoog
Opwarmende dagpauwoog

Met name citroenvlinders en kleine vossen zullen als eersten tevoorschijn komen uit hun overwinteringsplek. Dit kost veel energie en dus zullen ze op zoek willen gaan naar nectar. Het is dan ook heel belangrijk om (ook) vroeg bloeiende planten in je tuin te zetten, zoals winterheide (kan ook prima in pot), viburnum, maagdenpalm of wilg. Soms zie je vlinders zelfs bij krokussen drinken.

Kleine vos
Kleine vos op viburnum
Citroenvlinder
Citroenvlinder bij maagdenpalm