Vlinders zijn al jaren de sterkst bedreigde diergroep in Nederland. In de afgelopen 100 jaar zijn in Nederland veel vlindersoorten en leefgebieden van vlinders verdwenen. Veel dagvlinders staan op het punt uit ons land te verdwijnen: momenteel worden 31 van de 54 Nederlandse dagvlinders bedreigd in hun voortbestaan (zie de Rode Lijst).  Dit zijn niet alleen (zeldzame) soorten die alleen nog in (kwetsbare) natuurgebieden voorkomen, maar helaas ook soorten die (ook) in tuinen kunnen worden waargenomen, zoals groot dikkopje en kleine ijsvogelvlinder.

Waarom is het belangrijk vlinders te helpen?​

Roodborsttapuit met rups

Vlinders zijn een belangrijke schakel in de voedselketen. Vogels voeren hun jongen in de lente honderden rupsen en vleermuizen hebben een dieet dat grotendeels uit nachtvlinders bestaat. Als vlinders verdwijnen, heeft dat dus veel invloed op de Nederlandse natuur. Ook bestuiven vlinders bloemen als ze de bloemen bezoeken om nectar te zuigen. Daarnaast staan vlinders voor kwaliteit. Ze stellen hoge eisen aan hun omgeving. Wanneer het ergens slecht gaat met de natuur, bijvoorbeeld door waterverontreiniging of gebruik van gif, zijn vlinders als eerste verdwenen. Dat betekent dat wanneer vlinders ergens wél voorkomen, het goed gaat met de natuur. Wanneer we vlinders helpen, zorgen we er dus voor dat het goed gaat met de natuur.

Wat kun je zelf doen?

Om te overleven hebben vlinders nectar, dus bloemen, nodig. Helaas hebben ze het steeds moeilijker, omdat er nog maar weinig bloemrijke plekken zijn. Oorzaken in stedelijke gebieden zijn o.a. ongunstig (maai)beheer van bloemrijke openbare ruimten, zoals bermen en slootkanten, en veel tuinen zijn tegenwoordig volledig betegeld.

img_7154
Nectarplant: vlinderstruik

Maak je tuin dus vlindervriendelijk(er)​​ door tegels uit je tuin te vervangen door bloemen (nectarplanten). Goede nectarplanten zijn bijvoorbeeld winterheide, judaspenning, lavendel, vlinderstruik, ijzerhard, hemelsleutel, herfstaster en klimop. Een goede vlindertuin bloeit in verschillende seizoenen en biedt nectar van lente tot herfst. Plant nectarrijke planten in de zon en zorg voor zonnige plekjes uit de wind, waar vlinders zich kunnen opwarmen. 

dagpauwoog img_6016
Waardplant: grote brandnetel

Als je daarnaast ook een bijdrage wilt leveren aan de voortplanting (en daarmee het voortbestaan) van vlinders, zijn ook de planten waar de rupsen van eten nodig (waardplanten). Rupsen zijn erg kieskeurig, ze lusten vaak maar enkele soorten planten. Grote brandnetel is een goede waardplant, maar ook klimop en hulst; zet bijvoorbeeld enkele brandnetels in een grote emmer of een speciekuip van de bouwmarkt (zo voorkom je woekering door de hele tuin) in een hoekje van je tuin en laat een hek of muur begroeien met klimop.

Zorg daarnaast voor een veilige plek in de winter: laat uitgebloeide planten staan en ruim niet te netjes op (sommige vlinders overwinteren als eitje, rups of pop in planten of in de strooisellaag!) en weer bestrijdingsmiddelen zo veel mogelijk uit je tuin.

Meer tips voor een vlindervriendelijke tuin vind je bijvoorbeeld op Uw tuin vol vlinders.